Hỏi đáp về tên miền
Câu hỏi 1: Làm thế nào tôi có thể kiểm tra thông tin liên quan đến tên miền của tôi, chẳng hạn như thời hạn của tên miền ? 

Bạn có thể sử dụng một công cụ gọi là whois domain để truy cập vào các trung tâm cơ sở dữ liệu tên miền, cơ sở dữ liệu này chứa thông tin chi tiết của tất cả các tên miền. Bạn cũng có thể sử dụng công cụ này để kiểm tra xem tên miền đã có ai đăng ký chưa. 


Câu hỏi 2: Tôi có thể sử dụng các ký tự nào khi đăng ký một tên miền?
Bạn có thể sử dụng các ký tự a-z và 0-9 (trong bất kỳ kết hợp nào) để đăng ký domain. Bạn cũng có thể sử dụng gạch ngang (-), nhưng không được dùng ở vị trí đầu tiên hoặc kết thúc của tên miền.  Ngoài ra, bạn không thể sử dụng bất kỳ ký tự nào khác.

Câu hỏi 3: Bảo mật thông tin tên miền là gì ?

Khi bạn đăng ký một tên miền với nhà đăng ký tên miền, các thông tin tên miền của bạn (chẳng hạn như tên, Tên công ty, Địa chỉ, Số điện thoại, Địa chỉ Email) trở nên sẵn có cho bất cứ ai thực hiện một tra cứu đối với tên miền của bạn.
Bằng cách sử dụng dịch vụ bảo vệ thông tin tên miền, bạn có thể ngay lập tức chấm dứt việc lạm dụng.  Khi bạn kích hoạt dịch vụ này cho các tên miền của bạn, nhà đăng ký tên miền thay thế các chi tiết liên hệ của bạn trong phần tra cứu bằng chi tiết liên lạc khác.


Câu hỏi 4: Khóa tên miền là gì

Khóa tên miền là một tính năng bảo mật rất quan trọng vì nó ngăn chặn các tên miền được chuyển đến nhà đăng ký tên miền khác mà không có sự đồng ý của chính chủ tên miền hay nhà đăng ký tên miền. Khóa một tên miền còn có những tác dụng như sau: 
     * Thông tin và name server của tên miền sẽ không được chỉnh sửa,
     * Các yêu cầu transfer tên miền sẽ không được cho phép,
     * Di chuyển tên miền này (vào một tài khoản khách hàng) sẽ không thể thực hiện,
     * Tên miền không thể xóa được.
Khi đó, nếu bạn muốn thực hiện các tác vụ trên sẽ phải mở khóa tên miền.

Lên đầu trang