BẢNG GIÁ TÊN MIỀN QUỐC TẾ

BSG là đại lý chính thức của ResellerClub được tổ chức quản lý tên miền quốc tế ICANN (icann.org)

công nhận. Khi đăng ký sử dụng tên miền quốc tế tại BSG, tên miền của quý khách sẽ được quản lý

bởi BSG.

 

Trước khi đăng ký tên miền quốc tế, quý khách cần kiểm tra tên miền đó xem đã có ai đăng ký hay

chưa, sau đó thực hiện theo đúng quy trình các bước để có thể đăng ký được tên miền. Dưới đây là

bảng giá các tên miền quốc tế do BSG cung cấp.


Tên miền

Phí khởi tạo

Phí duy trì hàng năm

.com | .net 

Domain - Hosting - Tên Miền - VPS - Email - Email Server - Email Hosting - Máy Chủ - Thuê Máy Chủ - Việt Nam

250.000 VND / năm
.info | .org Domain - Hosting - Tên Miền - VPS - Email - Email Server - Email Hosting - Máy Chủ - Thuê Máy Chủ - Việt Nam 260.000 VND / năm
.us | .eu
Domain - Hosting - Tên Miền - VPS - Email - Email Server - Email Hosting - Máy Chủ - Thuê Máy Chủ - Việt Nam 230.000 VND / năm
.asia | .pro
Domain - Hosting - Tên Miền - VPS - Email - Email Server - Email Hosting - Máy Chủ - Thuê Máy Chủ - Việt Nam 350.000 VND / năm
  .tel Domain - Hosting - Tên Miền - VPS - Email - Email Server - Email Hosting - Máy Chủ - Thuê Máy Chủ - Việt Nam 320.000 VND / năm
.mobi Domain - Hosting - Tên Miền - VPS - Email - Email Server - Email Hosting - Máy Chủ - Thuê Máy Chủ - Việt Nam 440.000 VND / năm
.ws Domain - Hosting - Tên Miền - VPS - Email - Email Server - Email Hosting - Máy Chủ - Thuê Máy Chủ - Việt Nam 400.000 VND / năm
.in Domain - Hosting - Tên Miền - VPS - Email - Email Server - Email Hosting - Máy Chủ - Thuê Máy Chủ - Việt Nam 250.000 VND / năm
.bz
Domain - Hosting - Tên Miền - VPS - Email - Email Server - Email Hosting - Máy Chủ - Thuê Máy Chủ - Việt Nam 450.000 VND / năm
.biz Domain - Hosting - Tên Miền - VPS - Email - Email Server - Email Hosting - Máy Chủ - Thuê Máy Chủ - Việt Nam 280.000 VND / năm
.me Domain - Hosting - Tên Miền - VPS - Email - Email Server - Email Hosting - Máy Chủ - Thuê Máy Chủ - Việt Nam 520.000 VND / năm
.tv Domain - Hosting - Tên Miền - VPS - Email - Email Server - Email Hosting - Máy Chủ - Thuê Máy Chủ - Việt Nam 700.000 VND / năm
.co Domain - Hosting - Tên Miền - VPS - Email - Email Server - Email Hosting - Máy Chủ - Thuê Máy Chủ - Việt Nam 630.000 VND / năm

   


    

Lên đầu trang