BẢNG GIÁ TÊN MIỀN QUỐC TẾ

BSG là đại lý chính thức của ResellerClub được tổ chức quản lý tên miền quốc tế ICANN (icann.org)

công nhận. Khi đăng ký sử dụng tên miền quốc tế tại BSG, tên miền của quý khách sẽ được quản lý

bởi BSG.

 

Trước khi đăng ký tên miền quốc tế, quý khách cần kiểm tra tên miền đó xem đã có ai đăng ký hay

chưa, sau đó thực hiện theo đúng quy trình các bước để có thể đăng ký được tên miền. Dưới đây là

bảng giá các tên miền quốc tế do BSG cung cấp.


Tên miền

Phí khởi tạo

Phí duy trì hàng năm

.com

free.gif

340.000 VND / năm

.net 

free.gif

400.000 VND / năm

.info

free.gif

600.000 VND / năm

.org

free.gif

360.000 VND / năm

.us

free.gif

290.000 VND / năm

.eu

free.gif

270.000 VND / năm

.asia

free.gif

350.000 VND / năm

.pro

free.gif

620.000 VND / năm

  .top

free.gif

280.000 VND / năm

.mobi

free.gif

620.000 VND / năm

.ws

free.gif

400.000 VND / năm

.in

free.gif

250.000 VND / năm

.bz

free.gif

450.000 VND / năm

.biz

free.gif

580.000 VND / năm

.me

free.gif

700.000 VND / năm

.tv

free.gif

700.000 VND / năm

.co

free.gif

800.000 VND / năm

    

Lên đầu trang