EPS Calendar / Lịch làm việc

Chi tiết ứng dụng

EPS Calendar / Lịch làm việc

EPS Calendar / Lịch làm việc

Giúp cá nhân lên lịch làm việc, chia sẻ lịch với đồng nghiệp, tạo sự kiện nhóm; người quản lý quản lý được kế hoạch làm việc của nhân viên. Phù hợp với mọi loại hình doanh nghiệp.
25.000 vnđ / 1$
Cài đặt

EPS Calendar / Lịch làm việc

Là một ứng dụng nằm trong bộ sản phẩm EPS

Lịch làm việc giúp doanh nghiệp triển khai toàn bộ kế hoạch công việc trên môi trường tương tác online trong nội bộ doanh nghiệp, các tính năng chính bao gồm:

Tính năng dành cho mỗi cá nhân

- Mỗi nhân sự tự lên lịch và quản lý lịch làm việc cá nhân.

- Quản lý lịch làm việc với các khách hàng

- Quản lý trạng thái công việc bằng màu sắc

- Chia sẻ công việc với đồng nghiệp

- Nhắc lịch làm việc

- Nhắc việc tại màn hình trang chủ

- Ghim lịch quan trọng

- Tạo lịch theo các kiểu: lịch một lần, lịch lặp lại định kỳ theo ngày, tuần, tháng

Tính năng dành cho nhà quản lý

- Quản lý lịch làm việc của một nhân sự

- Quản lý lịch làm việc của cả một phòng ban/ bộ phận

- Quản lý lịch làm việc của toàn công ty.

Ứng dụng gia tăng
- Newsfeed: được tích hợp miễn phí làm môi trường thông tin chung trong doanh nghiệp.

Sau khi cài đặt EPS Calendar, doanh nghiệp hoàn toàn có thể mở rộng sử dụng MAIL, NewsFeed, Drive, Chat, Customers & Sales,...và các ứng dụng khác được cung cấp bởi ECOMPANY

 

Dịch vụ kèm theo

- Không giới hạn người dùng, không giới hạn điểm kinh doanh

- Nâng cấp tính năng miễn phí trong 12 tháng

- Hệ thống là của bạn, dữ liệu là của bạn (không dùng chung với ai khác)
- 1 GB dung lượng miễn phí.

Lên đầu trang